سامانۀ تیکت پشتبانی

  1. پایگاه راهنمایی و پشتیبانی شبکۀ وبسایتهای پویاواژه
  2. * شبکۀ پویاواژه *
  3. سامانۀ تیکت پشتبانی

تنظیم، ارسال، و پیگیری تیکت پشتبانی

 هنگام تنظیم و ارسال تیکت پشتبانی لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

  • اگر شما در «پایگاه راهنمایی و پشتیبانی شبکۀ وبسایتهای پویاواژه» راه حلی برای مشکل یا مسئلۀ خود نمی‌یابید می‌توانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را اینجا ارسال کنید.
  • تیکت پشتبانی را به زبان فارسی و با فونت فارسی بنویسید.
  • در نظر داشته باشید که واحد پشتیبانی در جریان مشکل یا خواستۀ شما نیست و شما باید مشکل یا خواستۀ مشخص خود را دقیق شرح دهید. لطفاً از توضیحات کلی اجتناب کنید.
  • پس از ارسال تیکت پشتیبانی باید منتظر بمانید تا کارشناسان پاسخ دهند؛ بنابراین از تکرار ارسال درخواست خودداری نمایید.
  • از ارسال چند تیکت با یک موضوع جداً خودداری نمایید.
  • در صورتی که تیکتی ایجاد کرده‌اید و بخش پشتیبانی پاسخ شما را داده است و مایل هستید مجدداً پاسخ دهید، از ایجاد تیکت جدید خودداری و در همان تیکت درخواست خود را پیگیری فرمایید.

■ انقضا و بسته‌شدن خودکار تیکتها