تضمین ۱۰۰% رضایت و قابلیت استرداد وجوه پرداختی

با خاطری آسوده نامنویسی کنید

ما پیوسته می‌کوشیم بهترینها را برای شما فراهم آوریم و آن را به بهترین نحو به شما ارائه دهیم.

با این همه، نامنویسی شما در دوره‌های آموزشی پویاواژه کاملاً ایمن است و، در راستای تضمین رضایت و آسودگی بیشتر خاطر شما لازم است بیافزاییم، لغو احتمالی درخواست و استرداد وجوه پرداختی بسیار آسان خواهد بود.

ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی یکی از عوامل مهم توسعه تجارت الکترونیکی است. در ایران، «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» مسئولیت ایجاد زیرساختهای امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌و‌کارهای اینترنتی را بر عهده دارد. این مرکز با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب‌و‌کارهای اینترنتی را احراز می‌نماید.