تقویم پویاواژه

زمان‌بندی کلاسهای پویاواژه به شرح جدول زیر به اطلاع می‌رسد.

توجه

 • پس از یافتن کلاس خود در این جدول به «فهرست دیدارهای آنلاین» در انتهای جدول مراجعه کنید. برای اطلاع از توضیحات تکمیلی و نیز مشاهدۀ راهنمای پیوستن به جلسه لطفاً لینک ادامۀ مطلب را در فهرست دنبال فرمایید.
 • برای هر یک از دوره‌هایی که در برنامۀ آموزشی شما گنجانده شده است و در پروفایل تحصیلی خود می‌بینید حضور در جلسات مربوطه الزامی است.
 • برای هر یک از دوره‌هایی که فعلاً در برنامۀ آموزشی شما نیست حضور در جلسات مربوطه اختیاری است مشروط بر این که به تشخیص خود شما برایتان سودمند باشد.

 اکنون ساعت به وقت تهران در جمعه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برابر با 

روزشرح (زمان جلسات به وقت تهران است)

شنبه

 

 • ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ == ۲۱ مه ۲۰۲۲ == ۱۹ شوال ۱۴۴۳
 • ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۸ مه ۲۰۲۲ == ۲۶ شوال ۱۴۴۳
 • ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۴ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۳ ذی‌القعده ۱۴۴۳

یکشنبه

 

 • ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۲ مه ۲۰۲۲ == ۲۰ شوال ۱۴۴۳
  •  باشگاه کتاب پویاواژه :: برنامۀ «خوانش داوطلبانۀ آزاد» نامنویسی
   • ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۴۰ ■ «خوانش داوطلبانۀ آزاد | استیفن کرَشن» – جلسه ۱۲  MEG
   • ۱۸:۵۰ تا ۱۹:۳۰ ■ «چگونه باید کتاب خواند | مورتیمر ج. آدلر و چارلز ون دورن» – جلسه ۲۴ MEG
   • ۱۹:۴۰ تا ۲۰:۲۰ ■ «چگونه باید کتاب خواند | مورتیمر ج. آدلر و چارلز ون دورن» – جلسه ۲۵ MEG
 • ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۹ مه ۲۰۲۲ == ۲۷ شوال ۱۴۴۳
 • ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۵ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۴ ذی‌القعده ۱۴۴۳

دوشنبه

 

 • ۰۲ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۳ مه ۲۰۲۲ == ۲۱ شوال ۱۴۴۳
 •   انگلیسی برای مقاصد ویژه (ESP) 
  • ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۴۰ ■ خوانش و کاوش «ساخت اجتماعی واقعیت | برگر و لاکمن» – جلسه ۱۲۵  MEG
  • ۱۶:۵۰ تا ۱۷:۳۰ ■ خوانش و کاوش «ساخت اجتماعی واقعیت | برگر و لاکمن» – جلسه ۱۲۶  MEG
 •  باشگاه کتاب پویاواژه :: برنامۀ «خوانش داوطلبانۀ آزاد» نامنویسی
  • ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۴۰ «چگونه زندگی از شطرنج سرمشق می‌گیرد | گری کاسپاروف» – جلسه ۲۳ MEG
  • ۱۸:۵۰ تا ۱۹:۳۰ «چگونه زندگی از شطرنج سرمشق می‌گیرد | گری کاسپاروف» – جلسه ۲۴  MEG
  • ۱۹:۴۰ تا ۲۰:۲۰ ■ «شازده کوچولو | آنتوان دو سنت-اگزوپری» – جلسه ۱۳  MEG
 • ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ == ۳۰ مه ۲۰۲۲ == ۲۸ شوال ۱۴۴۳
 • ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۶ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۵ ذی‌القعده ۱۴۴۳

سه‌شنبه

«بر دل خود بنویس هر روز بهترین روز سال است.» — رالف والدو امرسون

 • ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ == ۱۷ مه ۲۰۲۲ == ۱۵ شوال ۱۴۴۳
  •  فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره نامنویسی
   • ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۴۰ نخستین درسهای آواشناسی و تلفظ زبان انگلیسی – جلسه ۶ MEG
   • ۱۸:۵۰ تا ۱۹:۳۰ نخستین درسهای ساختارشناسی جمله و نحو زبان انگلیسی – مباحث پایه – جلسه ۸ MEG
   • ۱۹:۴۰ تا ۲۰:۲۰ خوانش و فراگیری «NCE2» – درسهای ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ (با توجه ویژه به KS و SD در هر درس) MEG
 • ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۴ مه ۲۰۲۲ == ۲۲ شوال ۱۴۴۳
  •  فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره نامنویسی
   • ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۴۰ نخستین درسهای آواشناسی و تلفظ زبان انگلیسی – جلسه ۷ MEG
   • ۱۸:۵۰ تا ۱۹:۳۰ نخستین درسهای ساختارشناسی جمله و نحو زبان انگلیسی – مباحث پایه – جلسه ۹ MEG
   • ۱۹:۴۰ تا ۲۰:۲۰ خوانش و فراگیری «NCE2» – درسهای ۳۹ و ۴۰ و ۴۱ (با توجه ویژه به KS و SD در هر درس) ME
 • ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ == ۳۱ مه ۲۰۲۲ == ۲۹ شوال ۱۴۴۳
 • ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۷ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۶ ذی‌القعده ۱۴۴۳

چهارشنبه

 

 • ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ == ۱۸ مه ۲۰۲۲ == ۱۶ شوال ۱۴۴۳
  •   فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره نامنویسی
   • ۱۸:۵۰ تا ۱۹:۳۰ ■ خوانش و فراگیری «NCE3» – مرور درس ۱۵ با تشریح نکات ویژه MEG
   • ۱۹:۴۰ تا ۲۰:۲۰ ■ خوانش و فراگیری «NCE4» – مرور درس ۱۵ با تشریح نکات ویژه MEG
 • ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۵ مه ۲۰۲۲ == ۲۳ شوال ۱۴۴۳
 •   فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره نامنویسی
  • ۱۸:۵۰ تا ۱۹:۳۰ ■ خوانش و فراگیری «NCE3» – مرور درس ۱۶ با تشریح نکات ویژه MEG
  • ۱۹:۴۰ تا ۲۰:۲۰ ■ خوانش و فراگیری «NCE4» – مرور درس ۱۶ با تشریح نکات ویژه MEG
 • ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۱ ژوئن ۲۰۲۲ == ۳۰ شوال ۱۴۴۳
 • ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۸ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۷ ذی‌القعده ۱۴۴۳

پنجشنبه

 

 • ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ == ۱۹ مه ۲۰۲۲ == ۱۷ شوال ۱۴۴۳
  •  فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره نامنویسی
   • ۱۵:۱۰ تا ۱۵:۵۰  خوانش و فراگیری «مهارتهای درس‌خواندن | یورکی» – دورۀ H02 – جلسه ۲۸ MEG
   • ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۴۰  خوانش و فراگیری «مهارتهای درس‌خواندن | یورکی» – دورۀ H02 – جلسه ۲۹ MEG
   • ۱۶:۵۰ تا ۱۷:۳۰ خوانش و فراگیری «NCE2» – درسهای ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ MEG
 • ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۶ مه ۲۰۲۲ == ۲۴ شوال ۱۴۴۳
  •  فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره نامنویسی
   • ۱۵:۱۰ تا ۱۵:۵۰  خوانش و فراگیری «مهارتهای درس‌خواندن | یورکی» – دورۀ H02 – جلسه ۳۰ MEG
   • ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۴۰  خوانش و فراگیری «مهارتهای درس‌خواندن | یورکی» – دورۀ H02 – جلسه ۳۱ MEG
   • ۱۶:۵۰ تا ۱۷:۳۰ خوانش و فراگیری «NCE2» – درسهای ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ MEG
 • ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۲ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۱ ذی‌القعده ۱۴۴۳
 • ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۹ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۸ ذی‌القعده ۱۴۴۳

جمعه

 • ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ == ۲۰ مه ۲۰۲۲ == ۱۸ شوال ۱۴۴۳
 • ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ == ۲۷ مه ۲۰۲۲ == ۲۵ شوال ۱۴۴۳
 • ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ == ۰۳ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۲ ذی‌القعده ۱۴۴۳
 • ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ == ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ == ۰۹ ذی‌القعده ۱۴۴۳

جدول فوق در تطابق با فهرست دیدارهای آنلاین تنظیم شده است. همۀ جلسات برنامه‌ریزی‌شده را می‌توانید در زیر با ترتیب صعودی ملاحظه فرمایید.

فهرست دیدارهای آنلاین

 • اگر حساب کاربری دارید، برای دیدن همۀ جلسات برنامه‌ریزی‌شده لطفاً ابتدا به ناحیۀ کاربران ثبت‌شده وارد شوید.
 • اگر هنوز حساب کاربری ندارید، لطفاً اینجا فرم درخواست خود را تکمیل و ارسال فرمایید.

تقویم سال ۱۴۰۱ هجری شمسی

فهرست جلسات گذشته

برای دیدن این بخش از محتوا، اگر حساب کاربری دارید لطفاً ابتدا به ناحیۀ کاربران ثبت‌شده وارد شوید؛ اگر هنوز حساب کاربری ندارید، لطفاً اینجا فرم درخواست خود را تکمیل و ارسال فرمایید.

■ ■ 

qr-code-calendar.png

■ ■