باشگاه کتاب پویاواژه :: برنامۀ «خوانش داوطلبانۀ آزاد»

معرفی برنامه

«خرد راستین هنگامی نصیب هر یک از ما می‌شود که دریابیم چقدر دربارۀ زندگی، خودمان، و دنیای اطرافمان اندک می‌فهمیم.» — سقراط

کتابها به‌اندازۀ نویسندگانشان گوناگون‌اند. کتابهایی هستند برای بالابردن سطح اطلاعات و کتابهایی هستند برای بالابردن سطح فهم، و البته کتابهایی هم هستند در خلاف آن دو جهت تا خواننده را کرخت و خرفت کنند و به خواب بیشتر و بیشتر فروبرند. در باشگاه کتاب پویاواژه عمدتاً با کتابهایی سروکار خواهیم داشت که هدف آنها ارتقای فهم است،

کتابهایی که در این برنامه می‌خوانیم

آنچه اکنون می‌خوانیم

اینها و بسی بیش از اینها، آهسته و پیوسته، در باشگاه کتاب پویاواژه

آرزوها :: آنچه خواهیم خواند
 • درس‌خواندن کار سختی است | ویلیام هووارد آرمسترانگ

دستاوردها :: آنچه خوانده‌ایم

 • چگونه باید کتاب خواند | مورتیمر ج. آدلر و چارلز ون دورن
 • چگونه زندگی از شطرنج سرمشق می‌گیرد | گری کاسپاروف
 • خوانش داوطلبانۀ آزاد | استیفن کرَشن
 • شازده کوچولو | آنتوان دو سنت-اگزوپری

روش کار

 • در جلسات آنلاین متن اصلی را می‌خوانیم و می‌کاویم، با ترجمۀ محتوا به فارسی، و شرح سختیها و پیچیدگیها، هرآنجا که لازم باشد. در این حین، فرصتی خواهیم داشت برای واژه‌شناسی و واژه‌کاوی و واژه‌گزینی، و نیز برای نقد ترجمه، آنجا که ترجمه یا ترجمه‌هایی از اثر به زبان فارسی منتشر شده باشد.
 • جلسات آنلاینِ برنامه‌ریزی‌شدۀ باشگاه کتاب پویاواژه را می‌توانید در تقویم پویاواژه ملاحظه فرمایید.
 • به‌موازات جلسات آنلاین، محتوای متنی و چندرسانه‌ای از طریق سامانۀ یادگیری پویا ارائه می‌شود.

نامنویسی

 • حق اشتراک ماهانۀ خود را از میان گزینه‌های زیر پرداخت کنید و ما، به‌دنبال ثبت پرداخت در سیستم، برای طی مراحل بعدی با شما تماس می‌گیریم.
 • در صورت وجود ابهام یا پرسشی از هر گونه لطفاً در واتساپ پویاواژه پیام بگذارید.

پرداخت حق اشتراک ماهانه

«پرداخت داوطلبانۀ آزاد» برای «خوانش داوطلبانۀ آزاد»

 • برای «خوانش داوطلبانۀ آزاد» مبلغ حق اشتراکی که ماهانه باید پرداخت کنید نیز داوطلبانه و آزاد است.
 • تفاوت در مبلغ انتخابی شما گویای میزان پشتیبانی شما از باشگاه کتاب پویاواژه است و سبب هیچ گونه تفاوت در بهره‌مندی از این سرویس و امکانات سامانه نخواهد بود.

یک میلیون تومان

پانصد هزار تومان

دویست هزار تومان

 

■ ■ 

qr-code-011632.png

■ ■