خوانش و فراگیری «Study Skills :: مهارتهای درس‌خواندن» اثر ریچارد یورکی

معرفی اثر

در این درسنامۀ کلاسیک، فارغ‌التحصیلان دبیرستان و دانشجویان سالهای اول تحصیل دانشگاهی آموزش کامل می‌بینند تا برای تحصیلات دانشگاهی آماده شوند، به‌ویؤه آنجا که انگلیسی زبان آموزش است و دانشجو باید به زبان انگلیسی بخواند، بنویسد، گوش فرا دهد، و سخن بگوید. وقتی این کتاب در کلاسهای عمومی آموزش انگلیسی یا در دوره‌های اختصاصی مهارتهای درس‌خواندن تدریس می‌شود، می‌توان اطمینان داشت که دانشجویان به مهارتهای عملی لازم برای موفقیت در درسهای دانشگاهی، به‌ویؤه درسهای مبتنی بر زبان انگلیسی، تسلط خواهند یافت.

برای هر دانشجوی امروزی که ذهنش، عمدتاً در اثر شرطی‌سازیهای تبلیغاتی رایج در فضاهای آموزشی امروز در مقیاس جهانی، به خواب عمیق فرورفته باشد و تصور کند با اندکی محفوظات سطحی می‌تواند به جایگاه علمی درخور دست یازد خواندن دقیق این کتاب و اندیشیدن در راستای محورهای اصلی آن می‌تواند سرآغاز بیداری هیجان‌انگیزی باشد. برای دانشجوی بیدار و کوشا، اما، خوانش و کاوش کتاب مهارتهای درس‌خواندن ریچارد یورکی سود و ثمری ده چندان دارد و توانمندیهای او را کارآمدتر خواهد کرد. از این روست که ما در پویاواژه، از همان بدو تإسیس دوره‌های آموزش زبان انگلیسی، تدریس این کتاب را در برنامۀ خود داشته‌ایم.

گسترۀ مباحث و هدفهای آموزشی

کتاب «Study Skills :: مهارتهای درس‌خواندن» با فصل نسبتاً کوتاهی در خصوص انگیزش، تمرکز، اجتناب از حواس‌پرتی، و سرانجام مکان و زمان درس‌خواندن و چگونگی برنامه‌زیزی آغاز می‌شود. در این فصل بسیار خواندنی مبانی درس‌خواندن به‌صورت مختصر و مفید و با بیانی شیوا تشریح می‌شود.

در فصل دوم ضرورت استفاده از لغتنامه‌های ربان انگلیسی و چند و چون آن کاویده می‌شود. دانشجو در این فصل با اصول تعیین مرجعیت و اعتبار لغتنامه، تفاوت بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی، و انواع لغتنامه‌ها آشنا می‌شود و سپس یاد می‌گیرد از کدام لغتنامه‌ها اجتناب کند و هنگام مراجعه به فرهنگ لغت چه انتظاراتی داشته باشد و چگونه اطلاعات لازم را از آن استخراج و تفسیر کند.

فصل سوم به ساختمان لغت در زبان انگلیسی می‌پردازد و راههای اصولی و علمی واژه‌اندوزی و بهبود گنجینۀ واژگان تعلیم داده می‌شود. ریچارد یورکی به شاگردان خود می‌آمورد که گسترش و غنی‌سازی گنجینۀ واژگان یک مسئولیت کاملاً شخصی است و، از این رو، شخص دیگری نمی‌تواند به‌جای شما فهرست لغات یا فلش کارت و نظایر آن تولید کند و اگر واقعاً مصمم هستید واژگان خود را بهبود بخشید می‌باید با سیستم بسیار مشخص و مدونی که اینجا فرامی‌گیرید دست به کار شوید.

موضوع فصل چهارم طرحوارۀ مفهومی (آوتلاین) و چگونگی پدیدآوری آن است.

فصل پنجم کتاب به مهارت خوانش یا قرائت، به‌عنوان مهمترین مهازت در تحصیل علم و فن، اختصاص یافته است.

فصل ششم با بحث در خصوص یادداشت‌برداری اصولی دانشجو را با انواع یادداشت‌برداری آشنا می‌کند.

در فصل هفتم دانشجو با کتابخانه و مواد کتابخانه‌ای آشنا می‌شود.

و، در پایان، فصل هشتم مهارتهای درس‌خواندن به دانشجو یاد می‌دهد چگونه خود را برای آزمون آماده کند.

هدفهای اختصاصی

هدفهای عمومی

روش اجرا

  • جلسات هفتگی ویدئویی: درسگفتارهای آنلاین سنکرون از پلاتفرم Zoom
  • دسترسی به محتوا در سامانۀ مدیریت یادگیری: درسگفتارهای آنلاین آسنکرون از پلاتفرم LMS
  • پشتیبانی با سامانۀ تیکتینگ و انجمن اختصاصی
  • پشتیبانی از طریق ایمیل و واتساپ پویاواژه

نامنویسی

دورۀ کامل

 

مندرج در فرادوره

■ ■