فرادورۀ جامع یادگیری زبان انگلیسی — با رویکرد چندمنظوره

معرفی فرادوره

یادگیری کامل و راحت زبان خارجی نیازمند بهره‌جویی از منابع درسی متعدد و تلفیق درست این منابع است. این فرادوره دقیقاً برای همین منظور طراحی شده است تا منابع درسی لازم را در دوره‌هایی هماهنگ و مقرون به صرفه ارائه دهد.

دوره‌های مندرج در این فرادوره

نامنویسی

  • شهریۀ خود را از میان گزینه‌های زیر پرداخت کنید و ما، به‌دنبال ثبت پرداخت در سیستم، برای طی مراحل بعدی با شما تماس می‌گیریم.
  • سطح زبان انگلیسی شما هرچه باشد، در این فرادورۀ جامع چیزهای بسیار زیادی خواهید آموخت و از آموخته‌های خود سیستم یکپارچه‌ای خواهد ساخت. از این رو، سنجش سطح پس از مصاحبۀ اختصاصیِ متعاقب نامنویسی به‌صورت فرد-به-فرد و پویا به اجرا درمی‌آید تا برنامۀ کار اختصاصی شما تدوین شود.
  • در صورت وجود ابهام یا پرسشی از هر گونه لطفاً در واتساپ پویاواژه پیام بگذارید.

پرداخت شهریه

یک‌ماهه


سه‌ماهه (با احتساب ۵% تخفیف)


شش‌ماهه (با احتساب ۱۰% تخفیف)


یک‌ساله (با احتساب ۱۵% تخفیف)

■ ■ 

qr-code-007021.png

■ ■