با ما در تماس باشید

■ دفتر مرکزی پویاواژه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان شانزده آذر، شمارۀ ۲۴، طبقۀ سه

■ تلفن: ۶۶۹۷۱۸۸۰ و ۶۶۹۷۱۸۷۹

■ ایمیل:dynamolex [AT] gmail.com

■ اینستاگرام

■ تلگرام

■ واتساپ