با ما در تماس باشید

■ دفتر مرکزی پویاواژه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان شانزده آذر، شمارۀ 24، طبقۀ سه

■ تلفن: 66971880

■ فکس: 66971879

■ ایمیل:dynamolex [AT] gmail.com

■ اینستاگرام

■ تلگرام

■ واتساپ