با ما در تماس باشید

دفتر مرکزی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان شانزده آذر، شمارۀ 24، طبقۀ سه

Tel: +98 21 66971880

Mobile: +98 912 087 3423

Fax: +98 21 66971879

email: dynamolex [AT] gmail.com