دورۀ «انگلیسی در چارچوب مفهومی نوین» (NEW CONCEPT ENGLISH)

معرفی دورۀ «انگلیسی در چارچوب مفهومی نوین»

دورۀ جامع و آنلاین انگلیسی در چارچوب مفهومی نوین یا NEW CONCEPT ENGLISH، با چهار کتاب پیشرونده از سطح مبتدی تا پیشرفته اثر ال.جی. الیگزندر، زبان‌آموز را گام‌به‌گام هدایت می‌کند تا انگلیسی خود را به تراز سلیس ارتقا دهد. هر یک از این چهار کتاب را، به‌رغم همبستگی و پیشروندگی سطح آنها، می‌توان مستقل از بقیه و عملاً از هر نقطۀ مطلوب کتاب به کار بست. به بیان دیگر، تدوین محتوا چنان است که هر یک از درسها، با وجود پیوستگی به بافت کلی، درسی مستقل است که هدفهای یادگیری بسیار مشخصی را دنبال می‌کند.

هدفهای بنیادی این مجموعه عبارت‌اند از:

 • تربیت زبان‌آموز در چهار حوزۀ فهم کامل زبان گفتاری و نوشتاری، مکالمۀ روان، قرائت دقیق و روان، و نگارش درست و دقیق؛
 • ارائۀ مجموعه درسهایی که زبان‌آموز را توانا سازند تا بتواند زبان انگلیسی را واقعاً به کار بندد؛
 • قادرساختن زبان‌آموز به درس‌خواندن کامل فقط با یک منبع مطالعاتی، بدون سردرگمی و بدون نیاز به مراجعه به منابع متعدد.

چارچوب مفهومی نوین که این دوره بر آن اساس تدوین شده است بهره‌گیری از متن چندمنظوره است که مبنایی خواهد بود برای: درک مطلب شنیداری، تمرین شفاهی، خوانش، تدوین و ارائۀ مطالب گفتاری، املا، فهم هدایت‌شدۀ مطالب، خلاصه‌گویی و خلاصه‌نویسی، انشانویسی و تألیف، و تمرینهای کتبی دستور زبان انگلیسی با یادآوریهای ادواری به‌منظور یادگیری ماندگار.

ویژگیهای اصلی دورۀ آنلاین «انگلیسی در چارچوب مفهومی نوین»

 • تدریس مدرسان مجرب بهره‌مند از رویکرد کلی‌نگر به آموزش زبان انگلیسی و تربیت همه‌جانبۀ شاگردان در مسیر آزمونهای بین‌المللی
 • هدایت فرد به فرد و ارتباط مستقیم با مدرسان از راههای متنوع (صفحات آنلاین سامانۀ مدیریت یادگیری (LMS)، ایمیل، واتساپ)
 • آموزش کامل گام‌یه‌گام و سیستماتیک با هدف تکوین دانش زبانی و مهارتهای چهارگانه
 • هدایت عملی در راه رسیدن به برنامۀ جامع مطالعۀ فردی با پیگیری هرروزه
 • طراحی دقیق چینش و ارائۀ مطالب
 • به‌روز‌رسانی مستمر مطالب و نظام ارائۀ آن بر اساس سنجش نتایج یادگیری و تجربۀ عملی کاربران

روش ارائه و طول دوره

 • طراح و مدرس دوره: مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث
 • به طور کلی، هر کتاب را می‌توانید با روزی ۲ تا ۳ ساعت کار منسجم ظرف ۳ تا ۴ ماه به پایان برسانید. این ارقام بسته به سطح اولیۀ متقاضی و نیز نیاز و فراغت او قابل تغییر است.
 • درسگفتارهای آنلاین از طریق LMS یا سامانۀ آنلاین مدیریت یادگیری ارائه می‌شوند.
 • به‌دنبال تأیید نامنویسی، برای سنجش آنلاین و برنامه‌ریزی اختصاصی فردی و نیز برای ایجاد حساب کاربری در سامانۀ مدیریت یادگیری یا شما تماس می‌گیریم.
 • جلسات جمع‌بندی و رفع اشکالات احتمالی با برنامه‌ریزی توافقی به‌صورت فردی و از طریق واتساپ خواهد بود.

نامنویسی

دوره‌ای کامل برای رسیدن به انگلیسی دقیق و روان

نخست مقدمات

Book 1 :: First Things First

FOR BEGINNERS

مندرج در فرادوره

تمرین و پیشرفت

Book 2 :: Practice and Progress

FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS

مندرج در فرادوره

تکوین مهارتها

Book 3 :: Developing Skills

FOR INTERMEDIATE STUDENTS

مندرج در فرادوره

سلاست در انگلیسی

Book 4 :: Fluency in English

FOR ADVANCED STUDENTS

مندرج در فرادوره

■ ■