خوانش و کاوش «The Social Construction of Reality :: ساخت اجتماعی واقعیت» اثر پیتر برگر و توماس لاکمن

■ معرفی اثر   ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در قلمرو جامعه‌شناسی شناخت کتابی است محصول ۱۹۶۶ دربارۀ جامعه‌شناسی شناخت به‌قلم پیتر برگر (۱۹۲۹-۲۰۱۷) و توماس لاکمن (۱۹۲۷-۲۰۱۶). برگر و لاکمن، ملهم از آلفرد شوتس (۱۸۹۹-۱۹۵۹)، اصطلاح ساخت اجتماعی را به علوم اجتماعی عرضه کردند. مفهوم محوری آن دو این است …

خوانش و کاوش «Introduction to the Quran :: درآمدی بر قرآن» اثر ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات

■ گسترۀ مباحث بحثهای محتوایی در دورۀ خوانش و کاوش “درآمدی بر قرآن” در دو گسترۀ کلی جای دارند: مطالعات اسلامی، به‌ویژه مطالعات قرآن و حدیث؛ ابعادی از تاریخ اسلام، به‌ویژه تاریخ جمع و تدوین قرآن. با این محتوا، بحثهای زبانشناختی متن عموماً بر تلفظ و آواشناسی، بررسی واژگان عمومی و …