دورۀ آنلاین جامع و فشردۀ آیلتس (Online IELTS Intensive Course)

معرفی دورۀ Online IELTS Intensive Course

«دورۀ آنلاین جامع و فشردۀ آیلتس» بر استراتژیهای عملی ژرف‌آموزی متمرکز است تا هم در آزمون آیلتس به نمرۀ مطلوب دست یابید و هم جامع و ماندگار یاد بگیرید و بعد از آزمون هم بتوانید آموخته‌های خود را در عمل به کار بندید و ارتقا دهید. درست به‌دلیل همین ویژگی، یعنی تمرکز عملی بر استراتژیهای ژرف‌آموزی، این دوره برای همۀ متقاضیان آزمون آیلتس و نیز برای آنان که مایلند فارغ از دغدغۀ آزمون مهارتهای خود را در زبان انگلیسی ارتقا دهند دوره‌ای بسیار سودمند و کارآمد خواهد بود. با این دورۀ جامع و فشرده می‌توانید در مدت کوتاه دو تا سه ماه ارتقای حداقل دو تا سه نمره را در هر مهارت تضمین کنید.

ویژگیهای اصلی «دورۀ آنلاین جامع و فشردۀ آیلتس»

 

 • تدریس مدرسان مجرب بهره‌مند از رویکرد کلی‌نگر به آموزش زبان انگلیسی و تربیت همه‌جانبۀ شاگردان در مسیر آزمونهای بین‌المللی
 • هدایت فرد به فرد و ارتباط مستقیم با مدرسان از راههای متنوع (صفحات آنلاین سامانۀ مدیریت یادگیری (LMS)، ایمیل، واتساپ)
 • مبتنی بر منابع غنی و روزآمد
 • تشریح شفاف محتوا و روند هر یک از بخشهای چهارگانۀ آزمون
 • تشریح دقیق انتظارات از کاندیداها در هر یک از بخشهای چهارگانۀ  آزمون
 • اطلاعات دقیق در خصوص انواع پرسشهای هر بخش
 • آموزش کامل گام‌یه‌گام و سیستماتیک با هدف تدوین استراتژیها و مهارتهای لازم در هر یک از بخشهای چهارگانۀ آزمون
 • تمرینهای فراوان به‌منظور تکوین این استراتژیها و مهارتها
 • هدایت عملی در راه رسیدن به برنامۀ جامع مطالعۀ فردی که پاسخگوی نیازهای اختصاصی هر کاندیدا باشد و اجرای دقیق این برنامه با پیگیری هرروزه
 • آزمونهای ماک اختصاصی به‌منظور شبیه‌سازی شرایط آزمون و تسلط عملی در هر یک از بخشهای چهارگانۀ آزمون
 • پاسخهای تحلیلی به پرسشهای آزمونهای ماک
 • پاسخهای تحلیلی پرسشهای سراسر دوره
 • طراحی دقیق چینش و ارائۀ مطالب
 • به‌روز‌رسانی مستمر مطالب و نظام ارائۀ آن بر اساس سنجش نتایج یادگیری و تجربۀ عملی کاربران

فهرست مطالب و موضوعات به تفکیک مهارت

Academic Reading

Table of Contents

 • What is in the Reading Test?
 • Test-taking tips
 • Getting to know the test
  • Multiple-choice questions
  • Identifying information
  • Identifying writer’s views/claims
  • Matching information
  • Matching headings
  • Matching features
  • Matching sentence endings
  • Sentence completion
  • Summary/note/table/flow-chart completion
  • Diagram label completion
  • Short-answer questions
 • The reading strategies and skills you need
  • Strategies
   • Step 1: Skimming
   • Step 2: Scanning
   • Step 3: Reading intensively
  • Skills
   • Identifying question types
   • Dealing with vocabulary
   • Recognising text organisation and features
   • Recognising text types
 • Developing an independent study program
  • Identifying your needs
  • Improving your general reading
  • Practising for specific sections of the test
  • Practising specific strategies and skills
 • Practice IELTS Reading Tests

Academic Writing

Table of Contents

 • What is in the Writing Test?
 • Test-taking tips
 • Getting to know the test
  • General Training Task 1
  • Academic Task 1
  • General Training and Academic Task 2
 • The writing skills you need
  • General Training Task 1
   • Responding to the task
   • Organising your ideas logically
   • Using appropriate vocabulary
   • Using a range of grammar features accurately
  • Academic Task 1
   • Responding to the task
   • Organising your ideas logically
   • Using appropriate vocabulary
   • Using a range of grammar features accurately
  • General Training and Academic Task 2
   • Responding to the task
   • Organising your ideas logically
   • Using appropriate vocabulary
   • Using a range of grammar features accurately
   • Editing your work
   • Tense
   • Punctuation
   • Word formation
   • Subject-verb agreement
 • Developing an independent study program
  • Identifying your needs
  • Improving your general writing
  • Practising for specific sections of the test
 • Practice IELTS Writing Tests
  • Practice General Training IELTS Writing Test
  • Practice Academic IELTS Writing Test

Listening

Table of Contents

 • What is in the Listening Test?
 • Test-taking tips
 • Getting to know the test
  • Multiple-choice questions
  • Short-answer questions
  • Sentence completion questions
  • Form/note/summary/flow-chart/table completion questions
  • Labelling a diagram/plan/map
  • Matching questions
 • The listening strategies and skills you need
  • Managing the flow of information
  • Listening for specific information
  • Focusing on more than one question
  • Matching the meaning
  • Understanding what speakers are saying
  • Understanding vocabulary
  • Guessing
  • Recognising meaning through pronunciation
  • Understanding what speakers are doing
  • Anticipating what speakers will do next
  • Giving information: times, dates, numbers and letters
  • Describing procedures and processes
  • Describing objects
  • Explaining cause and effect
  • Making comparisons
  • Classifying
  • Arguing a viewpoint
  • Describing problems and solutions
  • Telling a story
 • Developing an independent study program
  • Identifying your needs
  • Improving your general listening
  • Practising for specific sections
  • Practising specific strategies and skills
  • Exercises for study partners
 • Practice IELTS Listening Tests

Speaking

Table of Contents

 • What is in the Speaking Test?
 • Test-taking tips
 • Getting to know the test
  • Part 1: Introduction and interview
  • Part 2: Individual long turn
  • Part 3: Two-way discussion
 • The speaking strategies and skills you need
  • Fluency and coherence
  • Accuracy and range of vocabulary
  • Grammatical accuracy and range
  • Pronunciation
 • Developing an independent study program
  • Identifying your needs
  • Improving your general speaking
  • Practising for specfic sections
  • Practising specific strategies and skills
 • Practice IELTS Speaking Tests
  • Practice IELTS Speaking Test 1
  • Practice IELTS Speaking Test 2
  • Practice IELTS Speaking Test 3

روش ارائه و طول دوره

 • طراح و مدرس دوره: مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث
 • به طور کلی، این دوره را می‌توانید با روزی ۳ تا ۴ ساعت کار منسجم ظرف ۲ تا ۳ ماه به پایان برسانید. این ارقام بسته به سطح اولیۀ متقاضی و نیز نیاز و فراغت او قابل تغییر است.
 • درسگفتارهای آنلاین از طریق LMS یا سامانۀ آنلاین مدیریت یادگیری ارائه می‌شوند.
 • به‌دنبال تأیید نامنویسی، برای سنجش آنلاین و برنامه‌ریزی اختصاصی فردی و نیز برای ایجاد حساب کاربری در سامانۀ مدیریت یادگیری یا شما تماس می‌گیریم.
 • جلسات جمع‌بندی و رفع اشکالات احتمالی با برنامه‌ریزی توافقی به‌صورت فردی و از طریق واتساپ خواهد بود.

نامنویسی

دورۀ چهارمهارتی

دوره‌های تک‌مهارتی

Academic Reading
Academic Writing
Listening
Speaking

■ ■