خوانش و کاوش «The Social Construction of Reality :: ساخت اجتماعی واقعیت» اثر پیتر برگر و توماس لاکمن

معرفی اثر

ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در قلمرو جامعه‌شناسی شناخت کتابی است محصول 1966 دربارۀ جامعه‌شناسی شناخت به‌قلم پیتر برگر (1929-2017) و توماس لاکمن (1927-2016).

 

برگر و لاکمن، ملهم از آلفرد شوتس (1899-1959)، اصطلاح ساخت اجتماعی را به علوم اجتماعی عرضه کردند. مفهوم محوری آن دو این است که مردم و گروههای تعامل‌ورزنده در یک سیستم اجتماعی، در بستر زمان، مفاهیم یا بازنمودهایی ذهنی از کنشهای یکدیگر می‌آفرینند، و این مفاهیم سرانجام در نقشهای متقابل ایشان جای می‌یابند، نقشهایی که کنشگران در ارتباط با همدیگر ایفا می‌کنند. هنگامی که این نقشها در دسترس اعضای دیگر جامعه قرار گیرند تا از سوی ایشان پذیرفته و ایفا شوند می‌گوییم تعاملات دوجانبه نهادینه شده‌اند. در این فرایند، معنا در جامعه نهاده می‌شود و جای می‌یابد. شناخت و تصورات (و باورهای) مردم از این که واقعیت چیست در تاروپود نهادین جامعه تنیده می‌شود. از این رو می‌گوییم واقعیت به‌گونه‌ای اجتماعی ساخته می‌شود.

در 1998 انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی این کتاب را در مقام پنجمین کتاب پراهمیت جامعه‌شناختی سدۀ بیستم جای داد.

Peter L. Berger (1929-2017) was Professor of Sociology at Boston University and Director of the Institute for the Study of Economic Culture. Previously he was Professor of Sociology at Rutgers University, New Jersey, and in the Graduate Faculty of the New School for Social Research in New York. He was the author of many books including Invitation to Sociology, Pyramids of Sacrifice, Facing up to Modernity, The Heretical Imperative and The Capitalist Revolution, and is co-author (with Hansfried Kellner) of Sociology Reinterpreted and (with Brigitte Berger) of Sociology: A Biographical Approach and The War over the Family.
Thomas Luckmann (1927-2016) was Professor of Sociology at the University of Constance, German. Previously he taught at the University of Frankfurt, at the Graduate Faculty of the New School for Social Research in New York, and was fellow at the Center for Advanced Study in Behavioural Sciences in Stanford. He published widely, and his titles include The Invisible Religion, The Sociology of Language, Life-World and Social Realities and The Structures of the Life-World (with Alfred Schutz). He was editor of Phenomenology and Sociology and The Changing Face of Religion (with James A. Beckford).

گسترۀ مباحث و هدفهای آموزشی

هدفهای اختصاصی

 • بررسی واژگان اختصاصی متن و تسلط بر اصطلاحگان تخصصی
 • فهم متن انگلیسی در قلمرو علوم اجتماعی
 • فهم محتوای اختصاصی: جامعه‌شناسی شناخت
 • ترجمه فارسی متن اثر و نقد ترجمه
 • آشنایی با سبک نگارش آکادمیک: رساله

هدفهای عمومی

 • روخوانی و روان‌خوانی متن عمومی و تخصصی با تمرکز بر:
  • تلفظ و آواشناسی
  • گسترش گنجینۀ واژگان با بررسی واژگان عمومی و اختصاصی متن
  • ساختارشناسی و نحو جملات
  • سازمان پاراگرافها
 • تسلط همه‌جانبه بر خوانش:
  • خوانش تجسسی (Inspectional Reading)
  • تندخوانی (Speed Reading)
  • خوانش تحلیلی (Analytical Reading)
  • خوانش موضوع‌محور (Syntopical Reading)
 • افزایش قدرت شنیدن و فهم گفتار انگلیسی

روش اجرا

 • جلسات هفتگی ویدئویی: درسگفتارهای آنلاین سنکرون از پلاتفرم Zoom
 • دسترسی به محتوا در سامانۀ مدیریت یادگیری: درسگفتارهای آنلاین آسنکرون از پلاتفرم LMS
 • پشتیبانی با سامانۀ تیکتینگ و انجمن اختصاصی
 • پشتیبانی از طریق ایمیل و واتساپ پویاواژه

نامنویسی

دورۀ کامل

 • پس از تکمیل فرایند نامنویسی لطفاً به ایمیل خود مراجعه فرمایید و حساب کاربری خود را ایجاد یا فعال کنید.

 

■ ■