خوانش و کاوش «Introduction to the Quran :: درآمدی بر قرآن» اثر ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات

■ گسترۀ مباحث

بحثهای محتوایی در دورۀ خوانش و کاوش “درآمدی بر قرآن” در دو گسترۀ کلی جای دارند:

 • مطالعات اسلامی، به‌ویژه مطالعات قرآن و حدیث؛
 • ابعادی از تاریخ اسلام، به‌ویژه تاریخ جمع و تدوین قرآن.

با این محتوا، بحثهای زبانشناختی متن عموماً بر تلفظ و آواشناسی، بررسی واژگان عمومی و اختصاصی متن، ساختارشناسی و نحو جملات، و پدیدآوری پاراگرافها متمرکز خواهد بود.

■ هدفها

 • هدفهای اختصاصی

  • آشنایی استادان و دانشجویان رشته‌های مطالعات اسلامی با سبک مواجهۀ آکادمیک غیرمسلمانان با متن قرآن
  • یادگیری روش تحلیل متن و بافت آن
  • اطلاع از معادل انگلیسی اصطلاحات علوم قرآن و حدیث
 • هدفهای عمومی

  • روخوانی، روان‌خوانی، و فهم متن انگلیسی در قلمرو رشته‌های مطالعات اسلامی
  • آشنایی با سبک نگارش آکادمیک
  • ارتقای دانش زبان انگلیسی به طور عام
  • افزایش اطلاعات در خصوص قرآن و تاریخ تدوین آن

مواد و محتوا

 • متن درسی ما در این دوره کتاب “درآمدی بر قرآن” با عنوان انگلیسی Bell’s Introduction to the Quran خواهد بود. ویلیام مونتگمری وات اثر اولیۀ ریچارد بل را به طور کامل بازنگری و منتشر کرده است.
 • مباحث کتاب به بافت تاریخی پیدایش قرآن، تاریخ جمع و تدوین قرآن، محتوای آموزه‌های قرآن کریم، و ویژگیهای سبک قرآن اختصاص دارد.
 • در سایۀ این مباحث به برخی از جدیدترین پژوهشهای مسلمانان و غیرمسلمانان نیز در این دوره اشاره خواهد شد.

روش اجرا

 • طول دوره: یک ترم تحصیلی در 24 جلسه سه‌ساعته به صورت دسترسی یک‌ساله به فایلهای صوتی و متنی جلسات از طریق وب و پاسخ به سؤالات از طریق سرویسهای پشتیبانی آموزش.
 • نحوۀ ارائه: در هر جلسه ادعاهای اصلی فصل مربوطه پاراگراف به پاراگراف قرائت و بیان و سپس از لحاظ ساختار و واژگان کاویده می‌شوند. ارائۀ بخشهای تخصصی در مطالعات اسلامی با سعید عدالت‌نژاد و ارائۀ  آموزش زبانی متن با مجتبی ابراهیم‌زاده غیاث است.

نامنویسی

دورۀ کامل

 • متقاضیان پس از تکمیل نامنویسی راهنمایی می‌شوند تا حساب کاربری خود را در سامانۀ مدیریت یادگیری ایجاد یا فعال کنند و به درسها و درسگفتارها و نیز به سرویسهای پشتیبانی آموزش دسترسی یابند.

 

■ ■ 

طیف مخاطبان

 • تحصیلکرده‌هایی که می‌خواهند اولاً با روش تحلیل یک متن کهن ادبی آشنا شوند و ثانیاً اطلاعاتی نسبتاً جامع و آکادمیک دربارۀ تاریخ قرآن و محتوای آن به‌ دست آورند.
 • این دوره برای استادان و آن دسته از دانشجویان سطوح عالی رشته‌های مختلف الاهیات که در صدد هستند با روشهای مواجهۀ غیرمسلمانان با قرآن آشنا شوند بسیار سودمند خواهد بود.
 • برای کسانی که می‌خواهند مقاله‌ای به انگلیسی در قلمرو مطالعات اسلامی بنویسند یا متون انگلیسی مشابه بخوانند یا در کنفرانسی بین‌المللی شرکت کنند، این دوره فرصت بسیار خوبی است تا دانش عمومی و تخصصی خود را ارتقا دهند.
 • انتظار می‌رود مخاطبان از دانش و مهارت زبانی نسبی (حداقل در سطح آیلتس 5) برخوردار باشند.